Услуги

Организиране на сватби

Основната ми услуга като професионален сватбен агент е цялостно организиране на сватби. Освен най-щастливия ден за младоженците, сватбата е едно комплексно събитие с много задачи, които трябва да бъдат изпълнени, с много участници, които трябва да бъдат организирани и с много цели, които трябва да бъдат постигнати.

Главната цел разбира се е това събитие да протече гладко и по начина, по който младоженците си го представят, но също и така, че гостите да останат очаровани. За постигането на тази цел е необходимо сериозно планиране, интензивна организаторска работа и усърдна творческа дейност.

Цялостното организиране на сватба започва с детайлното планиране на всички аспекти на събитието, продължава с подготовката, наемането на хора и място и завършва със самото му провеждане.

Моята работа е да поема всички тези дейности и да осигуря провеждането на тържеството и сватбените ритуали съобразно вашите представи и желания, да ви консултирам и помагам в процеса на планирането и подготовката, както и да гарантирам изпълнението на всеки детайл от плана.

Ако желаете да ме наемете да организирам сватбата ви, свържете се с мен, за да си уговорим среща. На срещата ще уточним общите параметри на сватбата и вашите изисквания за начина, по който тя да се проведе.

След това ще ви изготвя оферта, ще я обсъдим, и когато постигнем съгласие, ще подпишем договор. След подписването на договора изготвям подробен график за подготовката на сватбения ден и финансов план за предстоящите разходи.

Когато одобрите графика и финансовия план, се залавям за работа.