Всяко сватбено тържество има своя визуална концепция, която сме разработили в съответствие с идеите и желанията на младоженците. Работата на сватбения агент се състои основно в прилагането на тази идея на практика, но изисква и нейното разработване в детайли.