Колко бракове се сключват в България?

Сключените бракове в България през 2018 г. са 28 961. В София се сключват над 5000 брака годишно, в Пловдив – над 2000, а в Бургас и Варна – между 1400 и 1800.

Възможно е някои от браковете да се регистрират без да се прави празнество, но допускам, че сватбите, провеждани в страната са поне 20 000 всяка година. Около 1/4 от тях се правят по селата, а останалите – в градовете.

Данни на Националния статистически институт за сключените бракове в страната през 2018 г. по области и местоживеене:
Колко сватби се сключват в София и България

Източник: НСИ

Данни на Националния статистически институт за сключените бракове в страната за предходни години:

Статистиката на НСИ за сключените бракове в страната по области и местоживеене за периода 2010 – 2017 г. можете да прегледате и свалите от тук: НСИ-2010-2017.