Нестандартна сватба, гр. Панагюрище

Снимки: Даниел Златев