Цена за организиране на сватба

Цената за цялостна организация за всяка сватба е различна, тъй като това включва цялата работа по подготовката, организирането, провеждането и координирането на сватбеното празненство, включително украсата и декорацията.
Точната цена за организиране на сватба зависи от вашите изисквания, от типа на ангажирания ресторант, от програмата, от броя гости, от ангажирането на различни професионалисти- фотограф, ДЖ, видеооператор, от наемането на различни допълнителни услуги и от още много други фактори, които определят обхвата на задачите и, в крайна сметка, количеството работа.
Затова, конкретна цена за организацията на вашата сватба можем да предоставим едва след като се срещнем и изясним всички детайли, както и след като се запознаем подробно с вашите планове и уточним всички подробности по програмата и визуалната концепция.
Срещата ( консултацията )  не ви обвързва с ползването на услугите ни.

Цена за сватбена украса и декорация

Украсата на всяка сватба е индивидуална, според желанията на младоженците, и съответно и цената на услугата е различна. Това включва цялата работа по създаването на визуалния фон на вашето празненство – от разработването на стилистична концепция, през проектирането на отделните компоненти до изработката на елементите и аранжирането им на мястото на събитието.
Точната цена за сватбената декорация също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости и други фактори, които определят обема на работата, която трябва да се свърши.
Затова, конкретната цена за вашата сватбена декорация можем да изчислим след като се срещнем и се запознаем с мястото на провеждане на празненството и уточним подробно вашите изисквания.
Срещата ( консултацията ) не ви обвързва с ползването на услугите ни.

Цена за организиране на празненства и събития

Цената за различните празненства варира в доста широки граници в зависимост от мащаба на събитието и желанията на клиентите. Най-често организираме неголеми празненства за деца и възрастни, като кръщене, детски рожден ден, юбилей.
Това включва цялата организация – от договарянето на заведение или кетъринг, през уреждането на музикално оформление или програма, до украсата и декорацията, изготвянето на атракции като сладък бар, кът със снимки и др.
Точната цена за организиране на празненството също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости и други фактори, които определят обхвата на задачите и, в крайна сметка, обема на работата.
Затова, можем да изчислим цената за вашето празненство след като се запознаем с вашите изисквания и желания, както и с мястото на провеждане на събитието.
Срещата ( консултацията ) с нас не ви обвързва с ползването на услугите ни.