Суеверия и обичаи, свързани със сватбата

Български сватбени суеверия и обичаи

Както при другите народи, така и в българската сватбена традиция са вплетени обичаи, основаващи се на различни суеверия. Такива суеверия и обичаи съществуват за всеки етап от сватбата: преди свтабата, по време на момината вечер, по време на венчавката, преди първата брачна нощ, след сватбата и т.н. Тук съм събрала част от най-разпространените народни вярвания относно женитбата:

1. Суеверия с възпитателна цел преди женитбата

Ако мома пее, когато се храни, ще се омъжи за циганин.

Ако са били момата с ръжен, няма да се омъжи.

Ако те огрее слънцето, като спиш, няма да се ожениш.

2. Поверия при посрещането на сватовете

Който от двамата види другия пръв, ще живее по-дълго. На други места вярват, че ще е главата т.е. „господарят“ в семейството или пък децата ще приличат на неговия род.

Който от младоженците пръв вземе вилицата и лъжицата на трапезата, той ще е начело, ще командва в семейството.

Ако невестата се обърне, като излезе от дома си, децата ще приличат нанейния род.

Ако котлето с вода, от което е ръсила невестата, се захлупи, когато го ритне преди тръгване, децата ще се радват лесно.

3. Вярвания относно църковната венчавка

Ако две невести се срещнат и погледнат, тази, която е видяла първа другата, ще умре.

Ако при влизане в храма, двамата прекрачат заедно с десния крак, ще са заедно цял живот.

Който настъпи другия по време на венчавката, той ще командва в семейството.

4. Суеверия за сватбения ден

Ако на сватба кажеш вместо „добър ден“, „добър вечер“, е на лошо.

Ако младите се погледнат в огледало, ще са винаги заедно.

Ако хлябът край огнището, се хвърли на високо и падне по лице, на добре е.

Ако, пристъпвайки в дома или на огнището, невестата прегърне малко, здраво и хубаво дете, ще е благословена с челяд.

Ако мома хапне от хляба, с който са посрещнали невестата у дома, скоро ще се задоми и  тя.

Ако младите ядат на сватбената трапеза, ще си изядат късмета.

5. Поверия свързани със свождането

Ако няма кой да подслушва младоженците, децата ще се родят глухи.

Ако от динята, разбита миг преди свождането на младите, хапне първо някой от момковия род – ще се роди момченце, ако хапне някой от моминия – момиченце ще е.

Ако млада жена види ризата на невестата след свождане, ще я сполети нещастие.

6. Вярвания за моменти след сватбата

Ако се измете преди да е свършил празникът, ще се измете и късметът на младоженците.

Ако младоженците донесат заедно дървото за огъня след сватбата, ще са заедно и ще горят един за друг цял живот.

Млада булка не се мие и не пере във вторник и петък, за да не овдовее.

7. Предпазване от магии при венчавка

През цялото време до невестата седят близки, да не би някой недоброжелател да й направи магия. На вратата пазят да несе вземе от стъпката и дрехите на младоженците. Невестата носи червен конец, завързан на три места.  Чак когато ги въвеждат в стаята, приготвена за тях, свекървата лазвързва възлите.

При венчавка двамата разкопчават и развързват всичко по севе си против магии завръзване.

За да се отклони лошият поглед от невестата, тя трябва да се венчае с обърната наопаки дреха, риза, чорапи, каквото и да е. Затова лицето й е така плътно прикрито отчервеното було, аръцете й са скрити под везана невестина кърпа. И в костюма, и във везбата на кърпата старите българи оставяли по някой „срешен“ , незавършен орнамент,чиято цел също еда предпазва от уроки, да заблуди злото.

8. Предпазване от магии за връзване на младоженец

Още при годежа намомъка може да бъде направена магия, за да бъде урочасан, „вързан“. Затова се взимат навреме предпазни мерки и никаква магия не може да го хване. Още като отидат у дома на момичето, един от неговите роднини взима тайно едно дърво от двора и го останя в къщата на момичето. Там то слагат през средата на огъня, така че пламъците да го прогорят на две през средата.

Още докато горят двете половини, момъкът трябва да ги вземе и да ги угаси, като уринира върху им. После угасените главни се скриват. Когато дойде време за венчавка и младите отидат в църквата, в същия момент главните трябва да се изгорят. Докато се върне свтабата, трябва да станат на пепел. Ако всичко това се направи, вярвало се, че на младоженеца нищо лошо не може да му се случи.

Щастлива сватба!

Ако имате нужда от професионална помощ относно подготовката и организацията на сватбата ви, запишете си час за безплатна консултация с мен:

За още идеи и съвети за вашата сватба, последвайте ме във Facebook и Instagram или да се присъединете се към нашата фейсбук група „Помощ при организиране на сватба“.