Колко бракове се сключват в България?

Сключените бракове в България през 2018 г. са 28 961. В София се сключват над 5000 брака годишно, в Пловдив – над 2000, а в Бургас и Варна – между 1400 и 1800. Възможно е някои от браковете да се регистрират без да се прави празнество, но допускам, че сватбите, провеждани в страната са поне …

Колко бракове се сключват в България? Read More »

Как да изберем дата за сватбата | Съвети за сватбено планиране

Как да изберем дата за сватбата си?

Как да изберем дата за сватбата така, че тя да бъде наистина прекрасна, да присъстват всички, на които държим и да избегнем евентуални трудности с организацията?