Заяви 30-минутна безплатна КОНСУЛТАЦИЯ

Преди консултацията, попълни тази Анкета, която отнема около 2 минути. Не искам да ти губя времето, затова подадената от теб информация, ще ми помогне да съм маскимално подготвена и да ти дам най-добрата стойност. След като попълниш Анкетата, очаквай да се свържа с теб за повече детайли, затова следи имейла си в следващите дни. Възможно е да откажа консултация, ако преценя, че не мога да бъда полезна- това е моят начин на работа и от годините опит смятам, че е най-честния и ефективен за двете страни.