Цени на услугите на сватбена агенция „Кадифе“

Цена за организиране на сватба

Цената за цялостна организация за всяка сватба е различна, тъй като това включва цялата работа по подготовката, организирането и провеждането на сватбеното празненство, включително украсата и декорацията.
Точната цена за организиране на сватба зависи от вашите изисквания, от договарянето на заведение или кетъринг, от броя гости, уреждането на музикално оформление или програма, наемането на различни съпътстващи услуги и от още много други фактори, които определят обхвата на задачите и, в крайна сметка, количеството работа.
Затова, конкретна цена за организацията на вашата сватба мога да изчисля едва след като се срещнем и изясним всички детайли, както и след като се запозная подробно с вашите планове и уточним всички подробности по програмата и визуалната концепция.
Ако желаете да се срещнем и след това да изготвя конкретна оферта, която да обмислите, свържете се с мен и направете запитване. Срещата ( консултацията ) с мен, не ви обвързва с ползването на услугите ми.

Цена за сватбена украса и декорация

Украсата на всяка сватба е индивидуална, според желанията на младоженците, и съответно и цената на услугата е различна. Това включва цялата работа по създаването на визуалния фон на вашето празненство – от разработването на стилистична концепция, през проектирането на отделните компоненти и осигуряването на материали, до изработката на елементите и аранжирането им на мястото на събитието.
Точната цена за сватбената декорация също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости и други фактори, които определят обема на работата, която трябва да се свърши.
Затова, конкретната цена за вашата сватбена декорация мога да изчисля след като се срещнем и се запозная с мястото на провеждане на празненството и уточним подробно вашите изисквания.
Ако желаете да се срещнем и след това да изготвя конкретна оферта, която да обмислите, свържете се с мен и направете запитване. Срещата ( консултацията ) с мен не ви обвързва с ползването на услугите ми.

Цена за организиране на празненства и събития

Цената за различните празненства варира в доста широки граници в зависимост от мащаба на събитието и желанията на клиентите. Досега най-често съм организирала неголеми празненства за деца и възрастни, като кръщене, детски рожден ден, юбилей.
Това включва цялата организация – от договарянето на заведение или кетъринг, през уреждането на музикално оформление или програма, до украсата на помещението и изготвянето на атракции като сладък бар, кът със снимки и др. Разходите за материали, цветя и др. не се включват в тази цена, а размерът им зависи от вашите изисквания.
Точната цена за организиране на празненството също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости и други фактори, които определят обхвата на задачите и, в крайна сметка, обема на работата.
Затова, мога да изчисля цената за вашето празненство след като се запозная с вашите изисквания и желания, както и с мястото на провеждане на събитието.
Ако желаете да се срещнем и след това да изготвя конкретна оферта, която да обмислите, свържете се с мен и направете запитване. Срещата ( консултацията ) с мен не ви обвързва с ползването на услугите ми.