Цени на услугите на сватбена агенция „Кадифе“

Цена за организиране на сватба

Цената на цялостна организация за всяка сватба е различна, но ако това може да ви послужи за ориентир, в моята практика цените най-често са били между 1500 и 4500 лв.
Това включва цялата работа по подготовката, организирането и провеждането на сватбеното празненство, включително украсата и декорацията. Разходите за материали, цветя и др. не се включват в тази цена, а размерът им зависи от вашите изисквания.
Точната цена за организиране на сватба също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости, мястото на провеждане и други фактори, които определят обхвата на задачите и, в крайна сметка, количеството работа.
Затова, конкретна цена за организацията на вашата сватба мога да изчисля едва след като се запозная подробно с вашите планове и уточним всички детайли по програмата и визуалната концепция.
Ако желаете да изготвя оферта за организационни услуги за вашата сватба, свържете се с мен и направете запитване.

Цена за сватбена украса и декорация

Украсата на всяка сватба е индивидуална, според желанията на младоженците, и съответно и цената на услугата е различна. Ако това ще ви помогне да се ориентирате, в досегашната си практика съм правила цялостна украса и декорация на цени между 750 и 1600 лв.
Това включва цялата работа по създаването на визуалния фон на вашето празненство – от разработването на стилистична концепция, през проектирането на отделните компоненти и осигуряването на материали, до изработката на елементите и аранжирането им на мястото на събитието. Разходите за материали, цветя и др. не се включват в тази цена, а размерът им зависи от вашите изисквания.
Точната цена на сватбената декорация също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости и други фактори, които определят обема на работата, която трябва да се свърши.
Затова, конкретната цена за вашата сватбена декорация мога да изчисля след като се запозная с мястото на провеждане на празненството и уточним подробно вашите изисквания.
Ако желаете да изготвя оферта за украса и декорация на вашата сватба, свържете се с мен и направете запитване.

Цена за организиране на празненства и събития

Цената за различните празненства варира в доста широки граници в зависимост от мащаба на събитието и желанията на клиентите. Досега най-често съм организирала неголеми празненства за деца и възрастни на цени между 200 и 500 лв.
Това включва цялата организация – от договарянето на заведение или кетъринг, през уреждането на музикално оформление или програма, до украсата на помещението и изготвянето на атракции като сладък бар, кът със снимки и др. Разходите за материали, цветя и др. не се включват в тази цена, а размерът им зависи от вашите изисквания.
Точната цена за организиране на празненството също зависи от вашите изисквания, както и от броя гости и други фактори, които определят обхвата на задачите и, в крайна сметка, обема на работата.
Затова, мога да изчисля цената за вашето празненство след като се запозная с вашите изисквания и желания, както и с мястото на провеждане на събитието.
Ако желаете да изготвя оферта за вашeто празненство, свържете се с мен и направете запитване.